Mezinárodní vědecká konference "Nové výzvy v rozvoji zemědělství"

6. 3. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci „Nové výzvy v rozvoji zemědělství“. Cílem této konference je sdílení nových teoretických a praktických poznatků z oblasti zemědělství, venkova a venkovské oblasti a z oblasti regionálního rozvoje. Kvalitní příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle „New Challenges in Agriculture“ časopisu European Countryside (evidovaný ve Scopusu a Web of Science).

Termín:31. března 2023 od 9:00
Registrace:do 1. března 2023
Splatnost poplatku za účast a publikaci: do 1. března 2023
Předkládání příspěvků do časopisu European Countryside:do 31. března 2023
Recenzní řízení předložených dokumentů v časopise European Countryside:1. 3. – 31. 5. 2023
Místo konání: Fakulta regionálního rozvoje MENDELU
Registrace na konferenci: https://forms.gle/j3BBvyXvJUd7EJvy9
Účastníci projektu:Zástupci zemědělských sektorů, akademičtí pracovníci, zástupci zemědělských podniků; vítáni jsou i další účastníci z oblasti zemědělství (ze všech zemí Visegrádu).
Jazyk konference:angličtina
Organizátoři konference: Mendelova univerzita v Brně
Agricultural University in Krakow
Hungarian University of Agriculture and Life Science
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
European Countryside journal:http://www.european-countryside.eu/index.html
Pokyny pro autory: http://www.european-countryside.eu/submit/instructions_for_authors.html
Zasílání příspěvků do časopisu European Countryside:eliska.svobodova@mendelu.cz
Účastnický poplatek (bez zveřejnění v European Countryside):150 EUR
Účastnický poplatek (včetně zveřejnění v European Countryside):245 EUR
Poplatek za zveřejnění v European Countryside (bez účasti na konferenci):95 EUR

Tato konference je pořádána v rámci mezinárodního visegrádského projektu: „Post-covid recovery of small family businesses in V4 countries”. Cílem projektu je identifikovat možnosti obnovy a adaptačních procesů malých rodinných podniků v multifunkčním zemědělství v zemích V4 po COVID. V průběhu řešení projektu však vyvstala další aktuální témata, která přinášejí nové příležitosti a hrozby v oblasti zemědělství a která je třeba v zájmu zachování udržitelného rozvoje zemědělství urychleně řešit.


Cílem této konference je představit a vést diskusi o výsledcích visegrádského projektu, který hodnotí důsledky řešení krize COVID v oblasti zemědělství, a také o dalších tématech souvisejících s aktuálními výzvami v zemědělství a dalších souvisejících tématech týkajících se rozvoje venkova a regionů a venkova.

Stručný program konference

09:00 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 12:00 Plenární zasedání, 1. část
12:00 – 13:00 Čas na oběd
13:00 – 16:00 Plenární zasedání, 2. část
14:30 – 15:00 Coffee break
16:30 – 17:30 Exkurze ve Villa Tugendhat, 1. skupina
17:00 – 18:00 Exkurze ve Villa Tugendhat, 2. skupina
19:00 – 00:00 Společenská akce

Detailní program konference ke stažení zde.

Abstrakty jednotlivých prezentaci ke stažení zde.

Praktické informace:

  • Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení během dne konference a účast na společenské akci v rámci konference. Náklady na dopravu a ubytování nejsou zahrnuty.
  • Možnost ubytování: Koleje Akademie (stejná budova jako fakulta), Hotel Cosmopolitation Boby Centrum, Hotel eFi
  • Příspěvky, které splňují požadavky časopisu European Countryside, budou zveřejněny v rámci zvláštního čísla „Nové výzvy v zemědělství“ (6/2023).

Více aktualit

Všechny aktuality