Úvod

Jsme mladou progresivní fakultou. Studentům nabízíme komplexní vzdělání napříč společensko-vědních oborů (teorii propojenou s praxí), zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu.

Nabízíme bakalářské i navazující magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce.

Spolupracujeme s řadou světových univerzit, organizací a společností. Naše studenty aktivně podporujeme v absolvování praktických i studijních pobytů a stáží v celém světě.

Díky našemu konceptu, širokým možnostem a otevřenému a přátelskému přístupu se naši absolventi stávají kompetentními odborníky, co jsou schopni řešit problematiku hospodářského i sociálního rozvoje regionů a díky širokému přehledu a rozhledu jsou připraveni velmi dobře uspět napříč pracovním trhem.

Aktuality
                 
 

Po delší době, kdy nebylo možné cestovat, se letos na podzim ve dvou etapách konaly vědecko-výzkumné expedice studentů a akademiků do Ghany. 

Přijďte na zajímavou besedu se starostou MČ Brno Sever.

29. listopadu 2021 v 9:00 v AULE

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhnou doplňujícíc volby do Akademického senátu. 

Rozhodněte, koho budete volit. 

Ovlivněte další vývoj fakulty - zúčastněte se doplňujících voleb do AS FRRMS!

Nenechte si ujít sérii unikátních přednášek s odborníky z praxe!

Nenechte si ujít přednášku, kterou pořádáme ve spolupráci s MČ Brno sever a spolkem Heliantus!

všechny články