Bakalářské studium

Podávání přihlášek

Podání přihláškydo 30. 4. 2023
Přijímací zkouškaod 15. 5. do 19. 5. 2023
Podání žádosti o osvobození od přijímací zkouškydo 30. 4. 2023
Termíny uznávaných SCIO testů10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023

Zápis do studia

Dodání maturitního vysvědčenído 23. 6. 2023
Podání žádosti o prodloužení lhůty pro dodání maturitního vysvědčenído 23. 6. 2023
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku10. 7. 2023 

Navazující magisterské studium

Podávání přihlášek

Podání přihláškydo 30. 4. 2023
Přijímací zkouškaod 15. 5. do 19. 5. 2023
Podání žádosti o osvobození od přijímací zkouškydo 30. 4. 2023

Zápis do studia

Dodání bakalářského diplomudo 23. 6. 2023
Podání žádosti o prodloužení lhůty pro dodání bakalářského diplomudo 23. 6. 2023
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku10. 7. 2023