Press Kit

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií je nejmladší fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Vznikla na základě potřeby propojovat ekonomické, politologické, sociologické a environmentální problémy a studovat je ve vzájemné souvislosti.

  • Fakultu tvoří 6 ústavů, které řeší společenskou problematiku z určitého pohledu.
  • Naši fakultu studuje více jak 1 000 studentů z České republiky i zahraničí.
  • Zabýváme se aktuálními tématy, co hýbou světem.
  • Najdete u nás odborníky na regionální i celosvětovou problematiku.

Kontakt

Databáze expertů FRRMS

Lokální rozvoj, místní akční skupiny v rozvoji venkova.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 330

Péče o půdní úrodnost

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
E-mail: tomas.losak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 256

Environmentální modelování

Mgr. Ludmila Floková
E-mail: ludmila.flokova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 282

Agrobyznys; agrární trhy; agrární zahraniční obchod; společná zemědělská politika

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
E-mail: ivo.zdrahal@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 409

Lesnictví; entomologie; ochrana přírody

prof. Bc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
E-mail: otakar.holuša@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 252

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
E-mail: ivo.pavlik@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 319

Demografie zdraví; nerovnosti ve zdraví

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
E-mail: dana.hubelova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 326

Populační a demografický vývoj; hodnoty a postoje veřejnosti, zdraví

Beatrice Chromková Manea, M.A., Ph.D.
E-mail: beatrice-elena.manea@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 327

Zvířata v naší společnosti; role jídla v identitě; staré a nové menšiny v české společnosti a problém inkluze

doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
E-mail: dusan.janak@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 323

Podniková ekonomie; finance; mikrofinance

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
E-mail: gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 404

Podniková ekonomie; finance; potravinářský průmysl

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
E-mail: ivana.blazkova@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 405

Smart City; Smart Region

prof. Dr. Ing. Libor Grega
E-mail: libor.grega@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 406

Neziskové organizace; veřejná správa

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
E-mail: jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 466

Evropská unie

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
E-mail: ondrej.mocek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 311

Balkán, rozšíření EU, americká zahraniční politika

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
E-mail: vladimir.dordevic@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 318

Amazonie, ayahuasca

doc. RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
E-mail: miroslav.horak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 253

Latinská Amerika

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
E-mail: martin.hrabalek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 310

Blízký východ, Izrael – historie i současnost

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
E-mail: eva.taterova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 310

Čína a jihovýchodní Asie

Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
E-mail: richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 318

Afrika; rozvojová ekonomie; zemědělství

Dr. Francois Stefanus Lategan
E-mail: francois.lategan@mendelu.cz