Přijímací řízení

Přihláška
 • Prvním krokem přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihláška se podává pouze online formou.
 • Přihlášky ke studiu je možné podávat do 30. 4. 2024.
 • Aby byla přihláška přijata, musí být kompletně vyplněná a zaplacená. Poplatek za přihlášku činí 600 Kč.
Přijímací zkouška
 • Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška.
  Ve studijním programu Regionální rozvoj se jedná o test předpokladů ke studiu Regionálního rozvoje, který se skládá ze 3 oblastí: analytické myšlení, všeobecný společensko-ekonomický kontext a základy problematiky životního prostředí.
  Vzorový test je k dispozici zde.
  Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia se jedná o test předpokladů ke studiu Mezinárodních teritoriálních studií, který se skládá ze 3 oblastí: obecný přehled o světovém dění, analytické myšlení a základy problematiky životního prostředí.
  Vzorový test je k dispozici zde.
 • Přijímací zkoušky ve formě testu předpokladů ke studiu Regionálního rozvoje a Mezinárodních teritoriálních studií pořádá fakulta ve dnech 13. května až 17. května 2024. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen v pozvánce.
 • Uznáváme i SCIO testy, konkrétně SCIO testy Obecných studijních předpokladů (OSP). Podmínkou je dosažení percentilu 40 a více. Uznáváme také výsledky SCIO testů Všeobecné študijné predpoklady konané na Slovensku.
 • Termín uznávaných SCIO testů jsou následující: 9. prosince 2023,
  16. ledna 2024, 3. února 2024, 2. března 2024, 23. března 2024.
 • Abychom ti mohli uznat výsledky ze SCIO testů, je potřeba vyplnit Žádost o osvobození od přijímací zkoušky, a to nejpozději do 30. 4. 2024.
Zápis
 • Po úspěšné přijímací zkoušce je nutné doložit maturitní vysvědčení. Nejjednodušší cestou je vložení autorizovaně konvertované kopie maturitního vysvědčení do své e-přihlášky nebo zaslat na email studijni.frrms@mendelu.cz. Další možností je přinést či zaslat úředně ověřenou kopii na Studijní oddělení.
 • Vysvědčení je nutné doložit do 23. 6. 2024.
 • Pokud do stanoveného termínu nebudeš mít maturitní vysvědčení u sebe, je možnost do 23. 6. 2024 podat Žádost o prodloužení lhůty pro dodání maturitního vysvědčení. Žádost musí být dodána na studijní oddělení s originálním podpisem.
 • Maturitní vysvědčení či jiné dokumenty lze zaslat na adresu:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Mgr. Tereza Bártková
Vedoucí studijního oddělení

Podmínky přijímacího řízení k nahlédnutí zde.