Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci dalšího vzdělávání ESG kurzy vhodné pro doplnění dovedností v různých profesních i zájmových oblastech. 

Nabídka kurzů je určena pro širokou veřejnost, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání, podání přihlášky a zaplacení kurzu dle platné cenové nabídky uvedené u každého jednotlivého kurzu. 

Aktuální nabídka kurzů:

pro koho

Kurz je navržen pro účetní pracovníky firem, finanční manažery a finanční specialisty.

cena

5 000 Kč (včetně DPH) / osoba

termín

05/2024
3 denní kurz
Pá – 17.5.
Pá – 24.5
Pá – 31.5.

od 9:00 do 18:00

Katedra regionální a podnikové ekonomiky Mendelovy univerzity v Brně nabízí 3-denní kurz Bonita firmy z pohledu banky včetně vyhodnocení ESG aspektů, jehož realizace je zajištěna lektory z bankovního prostředí s dlouholetými zkušenostmi při schvalování a vymáhání úvěrů. Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy finanční analýzy a vyhodnocováním úvěruschopnosti žadatelů o bankovní financování. Účastníci si vyzkouší sestavení vlastního business plánu, zpracování žádosti o úvěr, včetně posouzení ESG aspektů jejich podnikání. Kurz bude interaktivní s řadou případových studí a sdílených zkušeností z bankovní praxe. Výstupem kurzu je Certifikát Mendelu – Finanční manager. 

Každý účastník vytvoří v rámci kurzu vzorovou žádost o úvěr se zaměřením na finanční ukazatele, včetně vyplněného ESG dotazníku . Dále účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu CŽV

1.den

9:00 – 13:00

Představení klíčových finančních ukazatelů, které používají banky pro vyhodnocení bonity firem – lektoři představí vybrané finanční ukazatele, z čeho se odvozují a odprezentují další informace, které banky vyžadují – Strategie a finanční plán, informace o obratu firmy a jeho vývoji, další podklady pro posouzení bonity atd. V rámci tohoto bloku prezentující dále představí interaktivní formou účastníkům, jaké ukazatele pro vyhodnocení bonity jsou pro banku klíčové, jak s nimi pracovat, dále bude přiblížen proces posuzování úvěrových žádostí a jaké další informace a data jsou pro banku zásadní a důležité.

14:00 – 18:00

Case Study analýza vybraných výkazů firem – Účastníci si v týmech formou case study vyhodnotí vybrané společnosti z finančního hlediska, jako by byli zaměstnanci banky, odprezentují takovouto analýzu, a získají feedback od lektorů a případně ostatních účastníků kurzu.

2.den

9:00 – 12:00

Business Plán a jeho role v posuzování žádosti bankou – v tomto bloku bude účastníkům přiblížena role a důležitost business plánu, jeho vliv na schvalování. Dále budou zmíněny nejčastější chyby v přípravě, a jaký je postup banky v případě neplnění business plánu, včetně krátkého představení procesu vymáhání pohledávek ze strany banky. Úvod do ESG – obecné základy – lektoři představí úplné základy ESG problematiky, kde se ESG objevilo, co je jeho cílem, jaké existují hlavní ESG regulace a normy, účastníkům budou představeny hlavní principy ESG reportingu firem a bank a ukázka existujícího ESG reportu.

13:00 – 18:00

Příprava úvěrové žádosti, business plánu a ESG dotazníku – účastníci společně s lektory připraví vzorovou žádost o úvěr včetně vyplnění vzorové ESG žádosti s akcentem na finanční analýzu a komentář k výkazům Přednáška bankovního specialisty na téma schvalování úvěrů včetně pohledu na vyplnění úvěrové žádosti, business plánu a ESG dotazníku zkušený pracovník z banky představí schvalovací proces banky, na co je kladen důraz, co je pro banku důležité, zaměří se mimo jiné na statistiky schvalování, cenotvorbu a zmíní přístup k vyplňování ESG dotazníků napříč klientskými segmenty banky. V případě zájmu účastníků na závěr proběhne diskuze nad dalšími tématy.

3. den

9:00 – 13:00

Připomenutí principů žádosti o úvěr včetně business plánu a ESG dotazníku – krátké shrnutí a připomenutí hlavních pravidel pro vyplnění žádosti o úvěr, přípravy business plánu a připomenutí hlavních finančních ukazatelů.

Vytvoření žádosti o úvěr včetně business plánu a ESG dotazníku – účastnící připraví vlastní žádost o úvěr (buď na firmě, kterou vlastní nebo kde jsou zaměstnáni) nebo na vzorové firmě nasdílené lektory, včetně vyplnění celého ESG dotazníku.

14:00 – 18:00

Dokončení žádostí o úvěr a prezentace vytvořené žádosti o úvěr – účastníci kurzu takto vytvořenou žádost o úvěr představí a odprezentují ostatním účastníkům kurzu, a následně získají zpětnou vazbu zejména školitelů na to, jak kvalitně byla prezentace připravena, zda a co bylo např. opomenuto a co zlepšit pro to, aby u reálné žádosti o úvěr byla šance získat úvěr co nejvyšší a za co nejlepších podmínek.

Wrap –up – lektoři krátce shrnou všechna probraná témata a účastníci poskytnou feedback na organizace , náplň a přínos školení.

Doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
lektor
Vedoucí katedry Regionální a podnikové ekonomiky (více než 20 letá praxe v oblasti výuky a výzkumu na poli firemních financí)
Ing. Jindřich Horníček
lektor
Krizový a projektový manažer v bankovnictví – více než 20-letá zkušenost v bankovnictví například na pozicích Chief Risk Officer, Head of Credit Risk Management, Risk Manager
Ing. Martin Vakoč
host – lektor
Produktový a segmentový manažer v bankovnictví –více než 20-letá zkušenost v bankovnictví například na pozicích Head of MSE Segment and Product Management, Head of Credit Risk Management, Head of Unsecured Collection