Děkan fakulty
Ing. Jiří Schneider, PhD.
BN01N3005 (Z3.05)

Děkan stojí v čele fakulty a je jejím akademickým orgánem. Jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se fakulty s výjimkou těch, které zákon o vysokých školách dává do působnosti jiných orgánů univerzity nebo fakult.

Proděkan pro vědu a výzkum
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
BN01N3030 (Z3.30)
Proděkanka pro akreditace a lidské zdroje
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.
BN01N4010 (Z4.10)
Proděkan pro vzdělávací činnost
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
BN01N2057 (Z2.57)
Proděkanka pro koncepci a rozvoj
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
BN01N3020 (Z3.20)
Proděkanka pro zahraniční záležitosti
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
BN01N2057 (Z2.57)
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.
BN01N3007 (Z3.07)