Děkan fakulty
Ing. Jiří Schneider, PhD.
BN01N3005 (Z3.05)

Děkan stojí v čele fakulty a je jejím akademickým orgánem. Jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se fakulty s výjimkou těch, které zákon o vysokých školách dává do působnosti jiných orgánů univerzity nebo fakult.

Proděkan pro akreditace a HR
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
BN01N3030 (Z3.30)
Proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
BN01N4005 (Z4.05)
Proděkan pro vzdělávací činnost
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
BN01N2057 (Z2.57)
Proděkanka pro koncepci a rozvoj
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
BN01N3020 (Z3.20)
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
BN01N2057 (Z2.57)
Tajemník fakulty
Mgr. et Mgr. Martin Staněk
BN01N3007 (Z3.07)