Čemu se věnujeme?

Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru fakulty je náš výzkum zaměřen do více oblastí.

Věnujeme se aktuálním tématům regionálního rozvoje z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního.

Konkrétně řešíme:

 • financování a dopady regionální politiky a municipálního rozvoje;
 • oživení nevyužívaných území;
 • stabilizaci venkovských oblastí;
 • diferenciaci podnikové výkonnosti;
 • vývoj a hodnocení systémů hospodaření zemědělských podniků v regionech;
 • ekosystémové služby a funkce;
 • management krajiny;
 • socio-demografické, politické a psychologické aspekty kvality života.

Zabýváme se také oblastí mezinárodního rozvoje a politickými procesy evropských i mimoevropských zemí, konkrétně Afriky, Balkánu, Blízkého východu, Číny, jihovýchodní Asie, Latinské Ameriky a Evropské unie.

Zajímají nás otázky:

 • migrace;
 • vliv islámu;
 • šíření závažných onemocnění;
 • zajištění bezpečnosti a dostatečnosti potravin;
 • role Číny v globálním ekonomickém vládnutí;
 • institucionální systém a vnější politiky EU.

Kontaktní osoba

Proděkan pro vědu a výzkum
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
BN01N3030 (Z3.30)