Projekt VIMOMA

17. 3. 2024

Dvouletý projekt, kterého byla naše fakulta součástí právě skončil. Projekt “Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas – #VIMOMA”, který byl podpořený mezinárodním visegrádským fundem, jeho cílem bylo propojit výzkumné pracovníky a zainteresované strany s cílem zefektivnit ochranu přírody a návštěvnický management chráněných území v zemích Visegrádu (V4) i západního Balkánu (ZB).

Jedním z výstupů projektu je nová příručka pro efektivní monitoring návštěvníků v chráněných a rekreačních oblastech, která vznikla jako výsledek společné práce partnerů projektu, odborníků a zástupců chráněných území, kteří se tohoto projektového workshopu zúčastnili.
Cílem této příručky je seznámit správce chráněných území, studenty i další zúčasněné strany s různými nástroji a metodikami užitečnými pro efektivní monitoring a management návštěvníků. Součástí jsou i metodické rámce pro monitoring a management návštěvníků, které by bylo možné prakticky využít v různých chráněných územích.

Příručka je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které souvisejí s tématy pěti workshopů, které se v rámci projektu uskutečnily.

  • Průzkumy návštěvníků
  • Metodiky monitorování návštěvníků
  • Interpretace dědictví a tvorba zážitků
  • Komunikační nástroje a přístupy
  • Monitorování dopadů na návštěvníky

Více aktualit

Všechny aktuality