Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Naše fakulta vznikla v roce 2008 a je tak pátou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Impulsem pro její vznik byl stále se rozrůstající význam regionu a společenského a ekonomického života v něm. Dalším faktorem byla také vzrůstající potřeba vnímat problematiku regionů v souvislostech. Vznikla tak fakulta, která propojuje ekonomiku, politologii, sociologii a environmentalistiku a životní prostředí, protože se vzájemně ovlivňují a je potřeba je vnímat komplexně.

Za dobu své existence již dosáhla fakulta mezinárodního rozměru. Ani nadále nezpomaluje a pracuje na svém dynamickém rozvoji.

Čím jsme jiní?

Moderní fakulta pro 21. století – učíme myslet kriticky a v souvislostech

Jsme malí, takže garantujeme individuálnější přístup ke studentům

Spolupracujeme s odborníky z praxe a naši studenti mají během studia povinnou praxi

Pyšníme se stálou přízní studentů a jejich velkým zájmem o studium

Naši absolventi mají široký záběr a uplatnění si vybírají podle toho, co je baví

Máme vlastní zahraniční projekty, kterých se můžeš účastnit