Obnova malých rodinných podniků v zemích V4 po covid krizi

31. 8. 2021
Hlavním cílem projektu je identifikace možných procesů obnovy a adaptace malých rodinných podniků v sektoru multifunkčního zemědělství (Multifunctional Agriculture, MA) po pandemii COVID v zemích V4.

Hlavním příjemcem je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU, dalšími účastníky jsou Hungarian University of Agriculture and Life Science, Agricultural University in Krakow a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Hlavním cílem projektu je identifikace možných procesů obnovy a adaptace malých rodinných podniků v sektoru multifunkčního zemědělství (Multifunctional Agriculture, MA) po pandemii COVID v zemích V4. Dílčí cíle projektu zahrnují hlubší pochopení a mapování faktorů, které nejvíce ovlivnily rodinné podniky během pandemie, vytvoření přehledu vnímání vládních opatření v zemích V4, které měly za cíl zmírnit následky krize způsobené pandemií COVID, a šíření těchto výsledků a na jejich základě formulovaných doporučení pro procesy obnovy a adaptace mezi cílové skupiny projektu a jejich prezentace na dvou konferencích organizovaných v rámci projektu.

Hlavní řešitel: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., veronika.svatosova@mendelu.cz

Termín realizace:  01/10/2021–31/03/2023

Celkový rozpočet: 26 500 €

www.visegradfund.org 

Více aktualit

Všechny aktuality