Pro firmy a veřejný sektor jsme schopni nabídnout aplikovaný smluvní výzkum a činnost na zakázku:

Veřejné správě a samosprávě, státním a soukromým institucím a organizacím sociální aplikovaný smluvní výzkum s okruhy témat:

  • populační a demografický vývoj, nerovnosti ve zdraví, veřejné zdraví (Dr. Hübelová)
  • regionální sociální nerovnosti, urbánní aspekty, technologie a společnosti (Dr. Chromková)
  • zvířata v naší společnosti (doc. Janák)

Komerční sféře, zvláště v designu a marketingovém výzkumu, analýzu vizuálního vnímání a diagnostiku sledování pohybu očí (eye tracking) (Dr. Čeněk).

Veřejné správě a samosprávě, státním a soukromým institucím a organizacím aplikovaný smluvní výzkum a činnost na zakázku:

Nabízíme expertizu v oblasti ochrany krajinného prostoru, péče o životní prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, environmentálního plánování územního rozvoje a environmentálního modelování.

Zpracováváme studie a poskytujeme poradenství veřejné správě a samosprávě, státním a soukromým institucím (výzkum na zakázku, smluvní výzkum) v oblasti:

  • environmentálního pilíře udržitelného rozvoje regionů,
  • adaptačních opatření na změnu klimatu v urbánní i rurální krajině,
  • udržitelného polyfunkčního využívání krajiny včetně lesů a půdy,
  • hodnocení ekosystémových služeb krajiny.

V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem.

Kromě smluvního výzkumu nabízíme:

  • pronájem prostor pro vaše konference, školení, meetingy, apod. – v případě zájmu prosím kontaktujte tajemníka fakulty