Přijímací řízení s počátkem studia od září 2024

Přihláška
 • Prvním krokem přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihláška se podává pouze online formou.
 • Přihlášky ke studiu je možné podávat do 30. 4. 2024.
 • Aby byla přihláška přijata, musí být kompletně vyplněná a zaplacená. Poplatek za přihlášku činí 600 Kč.
Přijímací zkouška
 • Přijímací zkouška ve studijním programu Regionální rozvoj se zaměřuje
  na oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí. Vzorový test k nahlédnutí zde.
 • Přijímací zkouška ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia se zaměřuje na oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Vzorový test k nahlédnutí zde.
 • Přijímací zkoušky ve formě testu pořádá fakulta ve dnech 13. května až 17. května 2024. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen v pozvánce.
Osvobození od přijímací zkoušky
 • Pokud byl tvůj vážený průměr za bakalářské studium do 2,0 včetně, přijímací zkoušku psát nemusíš. Do váženého průměru za bakalářské studium nezapočítáváme poslední semestr.
 • Žádost o osvobození přines nebo zašli na Studijní oddělení do 30. 4. 2024. Žádost musí být písemná a podepsaná. Pokud jsi bakalářské studium neabsolvoval na FRRMS, je nutné přiložit i potvrzený výpis známek s uvedeným průměrem. Vzor žádosti zde.
 • Adresa pro zaslání žádosti je:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

Zápis
 • Po úspěšné přijímací zkoušce je nutné doložit bakalářský diplom. Nejjednodušší cestou je vložení autorizovaně konvertované kopie bakalářského diplomu do své e-přihlášky nebo zaslat na email studijni.frrms@mendelu.cz. Další možností je přinést či zaslat úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu na Studijní oddělení.
 • Bakalářský diplom je nutné doložit do 23. 6. 2024.
 • Pokud do stanoveného termínu nebudeš mít bakalářský diplom u sebe, je možnost do 23. 6. 2024 podat Žádost o prodloužení lhůty pro dodání bakalářského diplomu. Žádost musí být dodána na studijní oddělení s originálním podpisem.
 • Bakalářský diplom či jiné dokumenty lze zaslat na adresu:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

 • Pokud jsi studoval bakalářské studium na FRRMS, není nutné bakalářský diplom dokládat.
 • Pokud si státní zkoušku splnil/a na jiné univerzitě, ale ta ti diplom ještě nevydala, pošli nám na studijní oddělení ověřené potvrzení o úspěšném absolvování bakalářské zkoušky. Jakmile ti škola diplom předá, zastav se s ním na studijním oddělení fakulty.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Mgr. Tereza Bártková
Vedoucí studijního oddělení

Podmínky přijímacího řízení k nahlédnutí zde.