Přijímací řízení

Přihláška
 • Prvním krokem přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihláška se podává pouze online formou.
 • Přihlášky ke studiu je možné podávat od 20. 12. 2022 do 30. 4. 2023.
 • Aby byla přihláška přijata, musí být kompletně vyplněná a zaplacená. Poplatek za přihlášku činí 600 Kč.
Podat přihlášku
Přijímací zkouška
 • Přijímací zkouška ve studijním programu Regionální rozvoj se zaměřuje
  na oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí. Vzorový test k nahlédnutí zde.
 • Přijímací zkouška ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia se zaměřuje na oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Vzorový test k nahlédnutí zde.
 • Přijímací zkouška se bude konat online v termínu od 15. 5. 2023 do 19. 5. 2023. Uchazeč je povinen si sám zajistit technické vybavení, internet apod. Od spuštění přijímací testu začne běžet časový limit 60 minut.
Osvobození od přijímací zkoušky
 • Pokud byl tvůj vážený průměr za bakalářské studium do 2,0 včetně, přijímací zkoušku psát nemusíš.
 • Žádost o osvobození přines nebo zašli na Studijní oddělení do 30. 4. 2023. Žádost musí být písemná a podepsaná. Pokud jsi bakalářské studium neabsolvoval na FRRMS, je nutné přiložit i potvrzený výpis známek s uvedeným průměrem. Vzor žádosti zde.
 • Adresa pro zaslání žádosti je:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

Zápis
 • Po úspěšné přijímací zkoušce je nutné doložit bakalářský diplom. Nejjednodušší cestou je vložení autorizovaně konvertované kopie bakalářského diplomu do své e-přihlášky. Další možností je přinést či zaslat úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu na Studijní oddělení.
 • Bakalářský diplom je nutné doložit do 23. 6. 2023.
 • Pokud do stanoveného termínu nebudeš mít bakalářský diplom u sebe, je možnost do 23. 6. 2023 podat Žádost o prodloužení lhůty pro dodání bakalářského diplomu. Žádost musí být dodána na studijní oddělení s originálním podpisem.
 • Bakalářský diplom či jiné dokumenty lze zaslat na adresu:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

 • Pokud jsi studoval bakalářské studium na FRRMS, není nutné bakalářský diplom dokládat.
 • Pokud si státní zkoušku splnil/a na jiné univerzitě, ale ta ti diplom ještě nevydala, pošli nám na studijní oddělení ověřené potvrzení o úspěšném absolvování bakalářské zkoušky. Jakmile ti škola diplom předá, zastav se s ním na studijním oddělení fakulty.
Možnosti ověření bakalářského vzdělání získaného mimo Českou republiku

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.

Mgr. Tereza Bártková
Vedoucí studijního oddělení

Podmínky přijímacího řízení k nahlédnutí zde.