Hledám řešení

Provozní záležitosti

Pokud jste narazili na nedostatečný úklid nahlaste nám ho prosím přes níže uvedený formulář a my se pokusíme problém vyřešit s úklidovou firmou.

Pro nahlášení vašich požadavků nebo problémů s ICT (např. nefunkční tiskárna, nákup/výběr nového zařízení, stěhování zaměstnanců, nastavení VPN/eduroam, instalace specifického SW, asistence při online poradách, atd.) slouží formulář na odkaze níže.

Pište do knihy závad na recepci, záznamy jsou řešeny místní údržbou. Pokud je problém složitější bude předán na provozní odbor.

Záznam musí obsahovat: datum, č. místnosti, popis závady a jméno osoby, která závadu zapsala.

Docházka – evidence odpracované doby

V průběhu kalendářního měsíce není problém konzultace problému související s docházkou se sekretářkou ústavů, na přelomu měsíce z důvodu vytíženosti a zpracování docházky není možné!!!

Řádně vyplněnou docházku prosím odeslat max. poslední kalendářní den v měsíci hned ráno, pokud je to možné, i dříve.

Systém odesílá docházku poslední den kalendářního měsíce o půlnoci, nicméně, myšleno jako EMERGENCY.

V docházce je nutné mít vložené všechny schválené dovolené za daný měsíc (svítí zeleně), pokud svítí červeně, prosím včas si vyřešit, odeslat sekretářce ústavů až svítí zeleně!!! (Nežádat si o dovolenou na dny/nevkládat dovolenou ani SC do kalendářních dní, které nejsou nastaveny jako pracovní dny zaměstnance!)

Současně si hlídat zůstatky ŘD k čerpání (viz online docházka, viz výplatnice)

Zadávat všechny SC, které proběhly za daný měsíc, nejlépe využívat odkliknutí ikonky – celý den / ½ den (systém spočítá hodiny sám v rámci prac. doby zaměstnance).

SC nad rámec prac. doby prosím nezadávat. Soboty/neděle/státní svátky ano, v tomto případě každý zaměstnanec souběžně s docházkou vyplní formulář Mzdové příplatky (vyplnit řádky č. 3, 4 a sloupce D nebo E) – následně dá podepsat svému nadřízenému a donese do kanceláře sekretářce ústavů do konce kalendářního měsíce.

V docházce používat kód 107 Služební cesta, nikoliv 109 Výkon práce na služební cestě.

V online docházce neměnit nastavení pracovní doby! Pokud máte zájem o jiné rozvržení pracovní doby, nikoliv rovnoměrně, je potřeba vyplnit formulář Stanovení individuálních podmínek v rámci pružného rozvržení pracovní doby – podepíše vedoucí ústavu, zasílá se na OŘLZ a na OŘLZ nastaví změnu v SAP. Až poté lze přenastavit v online docházce, pokud se nenastaví v rámci propojenosti systémů automaticky samo.

Studijní, UIS

Žádosti o vyplacení všech druhů stipendií (vyjma ubytovacího, sociálního a vládních stipendistů) lze podat přes formulář kontaktního centra v UIS.

V případě dotazů kontaktujte tajemníka Fakulty. Maciej Molak

Postup a nejčastější dotazy k vedení závěrečných prací naleznete na samostatné stránce, viz odkaz níže.

Věda a výzkum

Chcete-li zažádat o odměnu za výstup VaV (publikace, projekt) v rámci Motivačního programu na podporu řízení kariéry akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, vyplňte prosím tento imprimační záznam. Odměny jsou řešeny v dvouměsíční periodě. Zároveň prosím vyplňte i Hlášenku VaV, aby byl záznam evidován v OBD. Děkujeme

Aktuální znění programu naleznete zde Nařízení děkana č. 1/2024 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně [.pdf]

Projektové oddělení

 • Naleznete na stránkách rektorátního projektového oddělení (https://porek.mendelu.cz/), informace o aktuálně otevřených a připravovaných výzvách pro podávání projektů, obecně informace o nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních agenturách i návod k vyplnění průvodního listu projektu (https://porek.mendelu.cz/projektove-centrum/25221-pruvodni-list-projektu). Na stejných stránkách se také můžete přihlásit k odběru newsletteru, najít zadávací dokumentace k aktuálně otevřeným výzvám, atd.
 • Nově můžete sledovat přehled nových projektových výzev v prostředí Trello, kde naleznete všechny potřebné informace k jednotlivým výzvám. Součástí každé výzvy je její krátký přehled zpracovaný na základě zadávací dokumentace. Pro více informací, jak si založit a používat Trello, si můžete projít přiložený manuál.
 • You can also follow the overview of new project open calls in the Trello environment, where you can find all the necessary information for each call. Calls include a short overview based on the project documentation. For more information on how to set up and use Trello, please see the attached manual.
 • Založit „SPP prvek“ (identifikátor projektu v účetním systému) a následně podpisový
 • Dohodnout s vedoucím ústavu, projektovou kanceláří a tajemníkem nastavení úvazků, popř. přípravu DPP, DPČ
 • Zajistit podpis smlouvy o poskytnutí dotace
 • Zajistit podpis smlouvy s účasti na řešení projektu (pokud je relevantní)
 • Popř. další dle pravidel programu nebo poskytovatele

Public relation

Dejte mi kdykoli vědět, pokud potřebujete cokoli probrat jak ideálně na to. Jan Krist

Pokud plánujete projekt, ve kterém budete mít rozpočet i na jakékoli PR či reklamní předměty, klidně se přijďte zeptat, ať to máte reálně naplánované.

 • V případě požadavku na zveřejnění příspěvků v rámci publicity projektu ověřte prosím, že v textu příspěvku jsou zahrnuté všechny povinné prvky (text, logo, odkaz např.  Spolufinancováno Evropskou unii, Supported by Visegrad Fund atd.).
 • Do souborů ve formuláři níže nahrajte buď kompletní grafiku pro daný příspěvek/informaci anebo v případě žádosti o zpracovávaní grafiky nahrajte logotypy, které mají být v rámci grafiky zahrnuté. Před zveřejněním grafiky vám bude zaslaná k odsouhlasení.
 • Zodpovědnost za správné označení publicity projektu nese řešitel projektu.
 • Na níže uvedeném odkaze vyplňte shrnutí příspěvku/události (název, datum, čas, učebna nebo podrobnosti k článku/projektu). Pokud se jedná o pozvánku nezapomeňte na důvod proč by měli studenti přijít, tedy o čem ta přednáška bude, kdo je přednášející, proč je zajímavý. Pokud míříte na konkrétní cílovou skupinu (studenit Bc. / NMG / zaměstnanci) uveďte to.
 • Přiložte grafické materiály co máte – např. fotku přednášejícího, fotku k tématu, loga firem, apod.
 • sdělte pro kolik osob a jaké “šarže” má dárek být
 • pokud cestujete letadlem, i toto je důležitá informace
 • pojďme se setkat, popovídat a společně vymyslet, co vše mohu poskytnout (mnoho materiálů mám již hotových) nebo co by bylo fajn dodělat.
 • podpořím vás i v organizací celého eventu nebo některé jeho části