Interní grantová agentura FRRMS je odborný orgán fakulty, který se podílí na formování výzkumného zaměření a priorit FRRMS MENDELU, stimuluje a posiluje vědecko-výzkumnou činnost fakulty. Jeho hlavním cílem je podpora zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do tvůrčích aktivit.

Podporovány jsou týmové studentské projekty v těchto tématech:

  • Regionální rozvoj – aktuální ekonomické, sociální a environmentální aspekty regionálního rozvoje
  • Mezinárodní teritoriální studia – aktuální ekonomické, sociální, environmentální a politické problémy

Činnost IGA FRRMS je řízena Radou IGA, která má pět členů:

Předseda:Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.Ústav teritoriálních studií
Člen:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.Ústav teritoriálních studií
Členka:PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.Ústav sociálních studií
Člen:prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Členka:prof. Ing. Iva Živělová, CSc.Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Tajemnice:BSc. Kateřina KonečnáProjektová manažerka

Dokumenty IGA FRRMS MENDELU

2024

2023

2022

2021

2020