Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova

25. 3. 2015
Realizace vegetačního nádobového hnojařského pokusu se zaměřením na porovnání vzájemné účinnosti mezi minerálním a organickým hnojivem (digestátem) navzájem i oproti nehnojené kontrole na výnos a kvalitu kedluben.

Hlavní řešitel projektu: Lošák, Tomáš, prof., Ing., Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projekt se v obecné rovině týká problematiky bioplynových stanic (BPS), které se v minulých letech výrazně rozšířily ve všech regionech republiky, což sebou přináší řadu otázek, především ekonomicko-environmentálních. Fermentační produkt (digestát) z BPS je dosud využíván jako organické hnojivo především ke hnojení polních plodin, nicméně při jeho narůstající produkci se hledají další možnosti jeho uplatnění, včetně hnojení vybraných zelenin. Proto bude realizován vegetační nádobový hnojařský experiment s kedlubnami, které budou hnojeny jak digestátem z BPS, tak minerálními hnojivy a posoudit účinky obou hnojiv na výnos a kvalitu produkce s koncovkou v ekonomickém vyhodnocení (finanční úspora za nákup minerálních hnojiv při hnojení digestáty). Maximální počet nádob: 40 (při 10-ti variantách hnojení).

 

Více aktualit

Všechny aktuality