Úvodní setkání zástupců společného projektu FRRMS Mendelu v Brně a UAK v Krakově s názvem „BIOMASTER“

13. 12. 2022

Ve dnech 21. – 22. listopadu 2022 proběhlo v Krakově úvodní setkání zástupců společného projektu FRRMS MENDELU v Brně a UAK v Krakově s názvem „BIOMASTER“.

Došlo k setkání děkanů a proděkanů zastoupených institucí, konkrétně děkana FRRMS MENDELU Ing. Jiřího Schneidera, Ph.D. a děkana FAE UAK Prof. dr hab. inz. Bogdana Kuliga, proděkana FRRMS MENDELU Mgr. Ondřeje Konečného, Ph.D. a proděkana FAE UAK Dr hab. inz. Tomasze Zaleski, prof. UR.

Byly vytvořeny mini-týmy složené z odborníků obou univerzit, s cílem vědecké spolupráce v oblasti Bioekonomiky. Setkání se ze strany MENDELU v Brně účastnili odborníci z Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Jedním z nejdůležitějších výstupů tohoto projektu je vytvoření společného studijního programu (“double degree“), jež umožní zájemcům o studium studovat částečně na MENDELU v Brně a na UAK v Krakově.

Více aktualit

Všechny aktuality