Třetí workshop VIMOMA

24. 4. 2023

Jádrem třetího workshopu VIMOMA, který se konal v Srbsku, byla interpretace kulturního dědictví a tvorba zážitků pro návštěvníky.

Návštěva chráněných přírodních oblastí by měla vždy přinášet uspokojení a jako taková by měla být zážitkem. Přesto by k dosažení takového konečného cíle nemělo být vše ponecháno pouze na přírodě: vždy je třeba, aby správci a zaměstnanci, kteří se o chráněná území starají, odvedli práci nejen z hlediska ochrany přírody, ale také pokud jde o to, jak mohou všichni návštěvníci z tohoto zážitku lépe profitovat. S tímto vědomím uspořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity v Novém Sadu ve dnech 20.-21. února 2023 třetí workshop projektu Experience design and nature conservation through VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA), financovaného Mezinárodním visegrádským fondem.

Dvoudenního workshopu, který se konal v srbském Novém Sadu a nesl název „Interpretace dědictví a design zážitků pro zvýšení spokojenosti návštěvníků“, se zúčastnili pracovníci národních parků z Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a Srbska, aby pochopili základy interpretace dědictví, jak ji lépe využít prostřednictvím plánování a realizace interpretace, jak strukturovat a vést interpretační prohlídky s průvodcem a jak přizpůsobit informační a komunikační technologie (ICT) svým nástrojům a nabídce chráněných území.

Naše fakulta je jedním z řešitelů tohoto projektu a je zastoupena dr. Alicí Kozumplíkovou.

Více informací k projektu a třetímu workshopu naleznete zde.

Více aktualit

Všechny aktuality