První workshop projektu VIMOMA

5. 10. 2022

Ve dnech 8.-9. září proběhl první workshop projektu VIMOMA. Hostitelem byla Jagellonská univerzita, Ústav geografie a prostorového managementu a setkání se zúčastnili nejen všichni zástupci partnerů konsorcia, ale také zástupci chráněných území (Tatranský národní park, Pieninský národní park, Národní park Malá Fatra, Národní park Őrségi, Národní park Duna-Ipoly, Národní park Sutjeska, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Dům přírody Moravského krasu).

Obecným cílem I. semináře bylo proškolit správce CHKO a zvýšit jejich povědomí o průzkumu návštěvnosti jako základním nástroji pro zjišťování motivací a vnímání přírodního a rekreačního území návštěvníky.
Setkání oficiálně zahájil prof. dr hab. Anita Bokwa, vedoucí Ústavu geografie a územního managementu JU, která přivítala všechny účastníky. Poté Joanna Hibner (Jagellonská univerzita) a Bernadetta Zawilińska (Ekonomická univerzita v Krakově) představily teoretická východiska průzkumu návštěvnosti a jeho význam s ohledem na management návštěvníků. Bylo zdůrazněno, že znalosti o potřebách, motivech a chování návštěvníků jsou nezbytné pro dobrou komunikaci mezi turisty a správci CHKO a také pro správné řízení turistického ruchu. Během semináře bylo představeno několik výzkumných nástrojů, které se týkaly např. motivace, vnímání přeplněnosti návštěvníků, názorů návštěvníků na služby CHKO nebo ekologického povědomí. Bernadetta Zawilińska dále ukázala metody provádění průzkumu ve studovaných oblastech (např. velikost vzorku, typ otázek, sběr dat, jejich analýza atd.) a také příklady z některých výzkumných kampaní.

Následující zasedání měla diskusní charakter. Účastníci představili svá chráněná území i místní problémy související s turistickým ruchem. Připustili, že monitoring návštěvníků a průzkum návštěvnosti se v jejich chráněných územích provádí, avšak příležitostně. Proto bylo konstatováno, že chybí pravidelný výzkum. Zástupci chráněných území vyprávěli o problémech spojených s pohybem návštěvníků a o tom, jaké znalosti o návštěvnících v jejich oblastech nyní chybí. Všichni účastníci připustili, že kvůli různým místním problémům by bylo obtížné vypracovat jednotnou šablonu výzkumného dotazníku, kterou by bylo možné použít v každé chráněné oblasti. Je však možné vypracovat některé společné prvky, které by byly doplněny otázkami týkajícími se spíše místních problémů. Během posledního zasedání tak byla zahájena diskuse o možnosti vytvoření společného metodického rámce pro provádění průzkumů v různých chráněných územích.

Druhý den workshopu se účastníci vydali do Krościenka nad Dunajcem, kde se uskutečnilo setkání se zástupcem Pieninského NP. Andrzej Kowalski z Pieninského NP vyprávěl o národním parku i o problémech spojených s návštěvníky. Účastníci měli také možnost navštívit přírodní expozici Pieninského národního parku. Po skončení setkání se účastníci společně s Ewelinou Zając (Pieninský NP) vydali na exkurzi na Trzy Korony (Tři koruny – vrchol Pienin), jedno z hojně navštěvovaných míst v Pieninském NP.

Příští setkání se uskuteční v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality