Jsme součástí projektu V4 VIMOMA

5. 10. 2022

Naše fakulta, konkrétně Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, se zapojila do mezinárodního projektu Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas – VIMOMA, který je financován z visegradského fondu. Jeho cílem je společně hledat systém, jak monitorovat a řídit množství návštěvníků v chráněných oblastech přírody, a najít tak průnik mezi optimální ochranou přírody a společenským využitím k relaxaci, rekreaci apod.
Projekt běží od června 2022 a bude pokračovat do prosince 2023.

Členové konsorcia
  • CEEweb for Biodiversity
  • Jagiellonian University – Faculty of Geography and Geology
  • Matej Bel University – Faculty of Natural Sciences
  • Mendel University in Brno – Faculty of Regional Development and International Studies
  • University of Novi Sad – Faculty of Sciences

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Více aktualit

Všechny aktuality