Projekt Super-G (Vytváření udržitelných systémů hospodaření na travních porostech)

13. 12. 2023

Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS ve spolupráci s Ústavem výživy zvířat a pícninářství AF Mendelu se v rámci evropského projektu SUPER-G podílí na výzkumu a diseminaci výsledků.  

V průběhu listopadu a prosince 2023 probíhají webináře a semináře na téma:  JAK PODPOROVAT UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH?

Cílem je rozšiřovat poznatky získané při řešení projektu a prohloubit diskusi s představiteli hlavních zájmových skupin z praxe o otázkách: 

  • Jak se mění rozsah a stav trvalých travních porostů (TTP) v ČR 
  • Jak hospodařit na trvalých travních porostech aby poskytovaly mimoprodukční přínosy 
  • Priority zemědělců a veřejnosti pro hospodaření na TTP  
  • Možnosti ochrany a podpory udržitelného hospodaření na TTP 

Přijďte s námi diskutovat na seminář 19. 12. 2023 v 9 hodin v ZD Novém Městě na Moravě.

Více informací (E-mail: stanislav.hejduk@mendelu.czsimona.miskolci@mendelu.cz)

Více aktualit

Všechny aktuality