Příprava doktorského studijního oboru „agrobusiness v rozvoji regionů

25. 3. 2015
Cílem Individuálního rozvojového projektu je příprava doktorského studijního oboru  Agrobusiness v rozvoji regionů.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Akreditací tohoto studijního oboru bude ucelen systém vzdělávání na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií pro všechny tři stupně vzdělávání.

Námět na uvedený studijní obor je výsledkem diskuzí s akreditační komisí MŠMT při opakovaném předkládání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Regionální rozvoj. Příprava akreditace tohoto oboru předpokládá spolupráci s Agronomickou fakultou a dalšími součástmi univerzity.

Více aktualit

Všechny aktuality