Přihlas se do celouniverzitního volitelného předmětu STARTUP MENDELU

16. 8. 2021
Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy? Na tyto a další otázky z oblasti podnikání odpovídá nový volitelný celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU realizovaný ve spolupráci s JIC.

STARTUP MENDELU

 

Jak začít podnikat již na univerzitě? Co vše potřebuji znát a jaké musím získat praktické dovednosti pro založení vlastní firmy? Na tyto a další otázky z oblasti podnikání odpovídá nový volitelný celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU realizovaný ve spolupráci s JIC.

 

  • předmět je otevřen již od letního semestru 2020 pro všechny studenty MENDELU
  • ohodnocen 2 kredity a ukončen zápočtem
  • 6 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe
  • práce v týmech na vlastním nápadu či na nápadu někoho jiného
  • ukončení předmětu formou prezentace podnikatelského záměru
  • výhoda pro účastníky předmětu v případě přihlášení do soutěže „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“, kde se rozdělí až 800 000 Kč

 

Co zažijete se STARTUP MENDELU?

Setkání s inspirativními osobnostmi z podnikatelského prostředí
Teorii umožňující přetavit vizi ve fungující podnikání
Autenticitu při plnění týmových úkolů a setkání s podobně smýšlejícími lidmi napříč univerzitou
Reálnou týmovou práci na podnikatelském nápadu
Trénink klíčových schopností a dovedností důležitých pro uplatnění ve 21. století
Unikátní témata, která Tě připraví nejen na rozjezd vlastní firmy
Praktické workshopy a semináře pod vedením zkušených lektorů z praxe

 

Harmonogram předmětu

23. 9. 2021 Co je to podnikání a jak souvisí s osobní vizí a silnými stránkami
7. 10. 2021
Které nápady na trhu uspějí a jak to rychle poznat
21. 10. 2021
Jak vytvořit funkční produkt či službu ajak to všechno uřídit
4. 11. 2021 Kde na to vzít peníze a jak mít ve financích přehled
18. 11. 2021 Jak založit firmu a ochránit svůj nápad
2. 12. 2021
Jak nápad prezentovat a komunikovat
1/2022 Prezentace podnikatelských záměrů s cenami pro nejlepší týmy

Všech 6 workshopů proběhne ve čtvrtečních odpoledních hodinách (mezi 14h a 18h) v prostorách JIC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky.

V případě, kdy bude nutná on-line forma, proběhne 12 workshopů každý čtvrtek v odpoledních hodinách – mezi 14h a 16.15h.

 

Jak se přihlásit?

Nejpozději do 15. 9. 2021 vyplň motivační formulář, na základě kterého vybereme 50 studentů, které informujeme prostřednictvím mailu 17. 9. 2021. Tito studenti budou následně automaticky zapsáni do předmětu STARTUP MENDELU a odesláním formuláře k tomu dávají svůj souhlas.

Pokud budeš vybrán, tak předpokládáme Tvoje aktivní zapojení v jednotlivých blocích a průběžnou práci na týmovém projektu v průběhu celého semestru.

Je možné se přihlásit jak v případě, že máš vlastní podnikatelský nápad, tak i v případě, že nápad nemáš a chceš zažít práci v týmu na nápadu někoho jiného. V prvním bloku budou kolem nejlepších nápadů vytvořeny týmy, ve kterých se následně bude pracovat po zbytek semestru.

Studentům, kteří z kapacitních důvodů nebudou vybráni, budou nabídnuty jiné kurzy pořádané ICV a JIC.

 

Soutěž „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“

Díky předmětu STARTUP MENDELU budou mít studenti dovednostní výhodu při účasti na soutěži „O nejlepší podnikatelský nápad MENDELU“. Na základě předloženého podnikatelského záměru a jeho prezentace bude odborná porota vybírat až 10 nejlepších podnikatelských nápadů (osobních nebo týmových), mezi které rozdělí až 800.000 Kč.

Soutěž bude vyhlášena v 6/2022 a účastnit se ji budou moci všichni studenti MENDELU.

Soutěž bude vyhlášena za podpory MENDELU a projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

 

Kontakt

marcela.pfeiferova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality