Ocenění vědecké práce

11. 7. 2023

Docentce Gabriele Chmelíkové se dostalo významného vědeckého ocenění. Dne 17. 6. 2023 jí byla udělena cena EMN Research Award 2023 v oblasti problematiky mikrofinancí.

Ocenění bylo uděleno organizací European Microfinance Network a předáno slavnostně u příležitosti 20. letého výročí této organizace.

A o čem výzkumný oceněný projekt byl?

Hlavním přínosem oceněného výzkumu byly empirické poznatky o faktorech ovlivňujících finanční a sociální výkonnost mikrofinančních institucí v Evropě, jakožto významného nástroje v boji proti finanční exkluzi obyvatel. Analýza byla zaměřena na roli sociálního kapitálu ve vztahu věřitele a dlužníka a přinesla zajímavá zjištění o možnostech jeho využití v úvěrových vztazích. Ukázalo se mimo jiné, že klienti žijící v komunitách s úzkými sociálními vazbami, jako například ve venkovském prostoru, vykazují lepší platební morálku než klienti, kteří žijí ve více anonymním prostředí. Tato skutečnost je v teorii spojována s existencí sociálního kapitálu, jehož kvalita je odvislá od intenzity sociálních vazeb. Možnost substituce fyzického kolaterálu sociálním kapitálem tak výrazně ovlivňuje kvalitu portfolií mikrofinančních institucí s vyšším podílem klientů s pevnějšími sociálními vazbami. Takové zjištění je zásadní pro tvůrce politik cílících na snižování sociálních nerovností a regionálních disparit, neboť umožňuje využití zejména v periferních regionech.

Spoluautoři výzkumu:
Annette Krauss (University of Zurich)
Ondřej Dvouletý (VŠE)

Moc gratulujeme!

Více aktualit

Všechny aktuality