Analýza socio-ekonomického dopadu uměleckého sympozia Dílna Mikulov

18. 12. 2023

V rámci smluvního výzkumu zpracovaly výzkumníci z FRRMS doc. Ing. Jaroslava Rajchlerová, PhD. a Ing. Simona Miškolci, PhD. analýzu socio-ekonomického dopadu uměleckého sympozia Dílna Mikulov.

Město Mikulov tak dostalo odpovědi na své otázky ve vztahu k veřejnému projektu, a to:

  • Jaký společenský a ekonomický přínos má akce Dílna pro město Mikulov? 
  • Existují nějaká doporučení pro zlepšení využitelnosti významu sympozia?

Více aktualit

Všechny aktuality