Jak na potvrzení o studiu

3. 9. 2020
V UIS byla zprovozněna možnost generování Potvrzení o studiu v elektronické podobě. 

Vážení studenti,

v UIS byla zprovozněna možnost generování Potvrzení o studiu v elektronické podobě.
Elektronické potvrzení o studiu si můžete generovat v UIS sami po přihlášení do aplikace Osobní administrativa v sekci Moje studium, záložce Portál studenta.

Poklepáním myší na ikonu Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o studiu v angličtině, se Vám zobrazí nabídka (generovat) „Tisknout elektronické potvrzení“ a „Tisknout (obyčejné) potvrzení“ o studiu. Můžete tak získat dva typy potvrzení.

 Náhled osobní administrativy v UIS

Po stisknutí volby (generovat) „Tisknout elektronické potvrzení“ se Vám do Úložiště dokumentů (studenta) během 60 minut automaticky vygeneruje v PDF potvrzení o studiu  opatřené elektronickou pečetí a časovým razítkem.

Elektronické potvrzení je určeno pro zasílání prostředky elektronické komunikace (např. e-mailem na podatelnu orgánu veřejné moci nebo zasláním do datové schránky apod.) a má stejnou platnost jako to (běžné) papírové, nemělo by tedy být např. ze strany orgánů státní správy atd. odmítáno. Autenticita a integrita Potvrzení o studiu v elektronické podobě je zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru. Použitá elektronická pečeť vyhovuje aktuálně platné legislativě, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, známého jako eIDAS. Z tohoto důvodu má elektronické potvrzení minimálně stejnou důvěryhodnost jako jeho papírová varianta.

Elektronické potvrzení není primárně určeno k tisku a neobsahuje tak pole pro razítko a podpis. Studenti si však samozřejmě mohou nechat elektronické potvrzení o studiu autorizovaně konvertovat do listinné podoby např. na CzechPOINTech. Adresát potvrzení si může ověřit pravost konverze přímo z listiny, a to na základě doložky, která je k listině připojena.

Náhled elektronického potvrzení

Elektronické potvrzení o studiu se vygeneruje do Úložiště dokumentu studenta. Informace o „digitálním podpisu“ je na konci dokumentu.

Při nákupu kupónů (šalinkarty) na přepravu v brněnské městské hromadné dopravě student předkládá platný průkaz studenta/ISIC. Potvrzení platnosti statutu studenta brněnský dopravní podnik – DPMB ověřuje v UIS a potvrzení o studiu tedy nepožaduje ani v elektronické, ani v papírové podobě 

Z UIS je stále možné vytisknout běžné papírové potvrzení poklepáním na volbu „Tisknout potvrzení“. Toto (běžné) papírové potvrzení si nechte „orazítkovat a podepsat“ během osobní návštěvy studijního oddělení příslušné fakulty.

Náhled potvrzení o studiu k tisku

 

Hodně štěstí a úspěchů u zápočtů a zkoušek přeje našim studentům

Mendelova univerzita v Brně

Více aktualit

Všechny aktuality