Tým na ústavu regionálního rozvoje je různorodý: jsme sociální geografové, ekonomové, GISaři a regionalisté.

Proto i naše pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření je široké od regionální politiky, strategického plánování, veřejné správy k specifickým nástrojům lokálního rozvoje.

Řešíme tak mimo jiné témata jako:

  • participace aktérů v rozvoji území,
  • komunitní rozvoj (zejména činnost místních akčních skupin),
  • chytrá města a regiony,
  • brownfields,
  • spolupráce obcí,
  • vybavenosti obcí či
  • hodnocení viditelnosti ve městech a krajině.

V rámci výzkumu využíváme rozličné kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu a následně pro zpracování a vizualizaci (nejen) prostorových dat aplikujeme rozmanité nástroje.

Vedoucí ústavu
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
BN01N3030 (Z3.30)