Na Ústavu jazykových a kulturních studií učíme čtyři světové jazyky. Jejich znalost se vám určitě bude hodit, ať už budete pracovat v České republice, u našich Nejbližších sousedů, v institucích EU v Bruselu nebo v rozvojových zemích v různých koutech světa. Jedná se o angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu.
Kromě klasických kurzů obecného i odborného jazyka vyučujeme i specializované předměty. Patří k nim akademické psaní v angličtině, prezentační dovednosti v angličtině a další předměty zaměřené na jazykovědná a kulturní studia.
Ve své vědeckovýzkumné a publikační činnosti se na Ústavu jazykových a kulturních studií zaměřujeme na tři oblasti: aplikovanou lingvistiku, kulturní studia a didaktiku cizích jazyků.

Vedoucí ústavu
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
BN01N2053 (Z2.53)