Komplexně se zabýváme environmentálním pilířem trvale udržitelného rozvoje ve strategické, koncepční i regionální úrovni. Zaštiťujeme vědeckou, pedagogickou i provozní činnost těchto oblastí.
Kromě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií působíme i na ostatních organizačních částech Mendelovy univerzity.
Teoretickou výuku prokládáme praktickými ukázkami, terénními exkurzemi a cvičeními.
Do výuky zapojujeme také externisty z řad vládních i nevládních institucí, obchodních společností a neziskového sektoru.

Vedoucí ústavu
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
BN01N2056 (Z2.56)