Kolegium děkana je operativní poradní orgán děkana, jehož členy si děkan vybírá většinou v době svého nástupu do funkce a s koncem jeho funkčního období končí i funkční období jeho kolegia. 

Struktura kolegia děkana je závislá na systému práce konkrétního děkana, ale bývá zvykem, že členy kolegia děkana jsou proděkani, vedoucí odborných pracovišť fakulty, předseda akademického senátu fakulty a předseda jeho studentské komory, zástupci studentských spolků, případně další osoby důležité pro řízení fakulty. Zasedání kolegia děkana se koná zpravidla v měsíčním intervalu.

Členové Kolegia děkana FRRMS

Ing. Jiří Schneider, Ph.D. – ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF

Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. – ÚRPE FRRMS

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. – ÚSS FRRMS

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. ÚRPE FRRMS, ext ÚPE PEF

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. – ÚRR FRRMS, PZA, ext AF

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. – ÚTS FRRMS

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. – ÚEPZ FRRMS, ÚZRHV AF

Mgr. Pavel Reich, Ph.D. – ÚJKS FRRMS, ext AF

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. – ÚJKS FRRMS

Mgr. Maciej Molak, Ph.D. – DFRRMS FRRMS