Na ústavu regionální a podnikové ekonomiky děláme maximum proto, abychom zajistili kvalitní výuku všech předmětů s ekonomickou tématikou na FRRMS i ostatních fakultách Mendelu. Námi vyučované předměty reflektují aktuální vědecké poznání v oblasti regionálního rozvoje a mezinárodních teritoriálních studií, protože naši pracovníci v této oblasti aktivně vyvíjí vědecko-výzkumnou činnost a své výsledky pravidelně publikují v prestižních vědeckých časopisech.

Vedoucí ústavu
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
BN01N4004 (Z4.04)