Konferece Region v rozvoji společnosti 2018

14. 10. 2018
Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Konference se koná 18. a 19. října 2018 za podpory statutárního města Brna. 

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Více informací najdete na webových stránkách konference http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz.

Více aktualit

Všechny aktuality