Děkanské volby

21. 9. 2020
Nominujte svého kandidáta!

V průběhu října proběhnou na FRRMS volby děkana, které ovlivní směřování fakulty na další čtyři roky.

Pokud vám není lhostejné, jakou cestou se naše fakulta bude nadále ubírat, můžete nominovat svého kandidáta. Návrhové kolo proběhne ve dnech 7. a 8. října.  Kandidáti, kteří nominaci příjmou, posléze představí své koncepce na další rozvoj fakulty a bude s nimi možno diskutovat v rámci veřejné prezentace dne 22. října.

Dne 23. října pak proběhne volba děkana fakulty akademickým senátem FRRMS.

Budeme rádi, když se návrhového kola zúčastní co největší počet studentů i akademiků. Tak neváhejte!

Volba bude probíhat online přes UIS. 

Více aktualit

Všechny aktuality