Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2021) stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení. Určitě si projdi i tento dokument, protože třeba zjistíš, že máš na některé stipendium nárok a byla by škoda tuto možnost nevyužít. Stipendijní řád nalezneš na Úřední desce.

Pro bližší představu se jedná například o:

  • prospěchové stipendium – toto se tě týká po prvním roce studia, stipendium ti může být přiznáno, pokud se průměrem dostaneš pod 1,5.
  • sociální stipendium – pokud by tvoje finanční situace byla překážkou ke studiu, určitě najdeš podporu. Bylo by škoda, kdyby se talenty nemohli rozvíjet jen kvůli penězům!
    O toto stipendium se žádá prostřednictvím listinného dokumentu, který je třeba doručit na fakultu. Povinnou přílohou žádosti je originál nebo ověřená kopie písemného potvrzení pro účely přiznání tohoto stipendia; toto potvrzení vydá studentovi na jeho žádost příslušný orgán státní sociální podpory. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. O sociální stipendium nelze žádat zpětně.
  • mimořádné stipendium – když budeš dělat něco pro fakultu, budeš za to adekvátně odměněn/a
  • ubytovací stipendium – pokud máš trvalé bydliště mimo okres, kde studuješ, a splníš i dalších pár podmínek, máš nárok na příspěvek na bydlení.
    Toto stipendium je posuzováno nezávisle na fakultě, žádá se o něj prostřednictvím osobní administrativy v UIS.

Kromě těchto nejčastějších existují ještě další, proto tento dokument určitě nevynech!

Přiznání některých stipendií je konkrétněji definováno Směrnicí děkana FRRMS.