Obecné informace

Student magisterského studijního programu FRRMS MENDELU je povinen v průběhu studia vykonat odbornou diplomovou praxi.

U studentů studijního programu Regionální rozvoj (N-RER) i studijního programu Mezinárodní teritoriální studia (N-METS) je praxe požadována v rozsahu 160 hodin.

Student i příslušná společnost, u které student bude praxi vykonávat, musí být před zahájením praxe zaregistrováni v rámci PORTÁLU PRAXÍ. Po své registraci vypíše firma pozici, na kterou se uchazeč v UIS přihlásí. Návod na registraci firmy i postup pro registraci studentů je uveden zde.

V případě, že společnost nechce v budoucnu vypisovat pozice pro další studenty MENDELU resp. FRRMS, a praxe je vypsána pouze jednorázově pro konkrétního studenta, není registrace v Portálu praxí nutná.

Postup

Před zahájením praxe

Student předloží garantce předmětu před zahájením praxe 3x podepsaný originál dokumentu Smlouva o zajištění odborné praxe (smlouva je k vyplnění přímo u praxe vypsané Portálu praxí nebo je ke stažení v dokumentech níže na této stránce). Smlouvy garantka podepisuje v době vypsaných konzultačních hodin.

Po ukončení praxe (dosažení potřebného počtu hodin)

Student vloží do Odevzdávárny předmětu v UIS dokument (PDF), který bude obsahovat Zprávu o vykonání odborné diplomové praxe – vzor formuláře je ke stažení v dokumentech níže na této stránce. Dokument bude pojmenován ve tvaru: Příjmení_Jméno_Identifikační číslo studenta.

Společnost ukončí studentovi praxi v Portálu praxí a vyplní evaluaci studenta. V případě, že firma není a nebude registrována v Portálu praxí, vyplní evaluační dotazník v PDF. Dotazník v PDF bude zaslán studentovi e-mailem po jeho písemné žádosti garantce předmětu. V tomto případě vloží student vyplněný evaluační dotazník do odevzdávárny spolu se závěrečnou zprávou o praxi.

Student může vložit požadované dokumenty do Odevzdávárny po vykonání praxe a splnění počtu hodin kdykoli v průběhu semestru.

Důležitá upozornění

 • Odborná praxe a její náplň musí souviset se zvoleným studijním programem.
 • Odborná praxe nesmí omezovat účast studenta ve výuce.
 • Student si zapisuje předmět až v tom semestru, ve kterém bude schopen odevzdat všechny dokumenty pro uznání praxe a to do konce daného semestru. Zápočet bude studentovi udělen garantem předmětu na základě odevzdaných dokumentů.
 • O konkrétním semestru zápisu praxe si student rozhoduje samostatně. Posledním možným termínem zápisu je 6. semestr studia.
 • Před kontaktováním podpory si projděte návod aplikace Portál pracovních příležitostí.
 • S případnými dotazy se obracejte na Informační centrum FRRMS, v naléhavých případech na garanta předmětu.
 • Poslední termín pro odevzdání zpráv z odborné praxe je vždy týden před ukončením semestru, a to bez záruky možnosti dalších oprav v případě nesplnění požadavků.
 • V případě technických problémů týkajících se Portálu praxí Vám bude k dispozici pan Vladimír Konopáč (konopac@mendelu.cz).

Odborná praxe nebude uznána v případě, že:

 • student poruší některou z podmínek pro konání odborné praxe;
 • bude požadovat uznání praxe zpětně;
 • pokud nastanou nesrovnalosti v předložených dokumentech;
 • pokud nebude závěrečná zpráva předložena v požadovaném rozsahu a struktuře, atp.

Dokumenty

Kontakt

Garantka předmětu
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.