Pokud jsi vystudoval vysokou školu v zahraničí, své vzdělání můžeš doložit:

 • Nostrifikací uznanou Ministerstvem školství ČR nebo jinými vysokými školami – více informací o procesu a náležitostech nostrifikace zde.

Úředně ověřenou kopii dokumentu zašlete na naši korespondenční adresu:

Studijní oddělení FRRMS
Mendelova univerzita
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká republika

Nebo konvertovaný dokument na e-mail studijni.frrms@mendelu.cz

Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání

Další možností ověření zahraničního vysokoškolského studia je posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání, které jako fakulta uchazečům nabízíme.
Společně s žádostí je nutné předložit následující dokumenty:

 • Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání (bakalářský diplom)
 • Doklad o akreditaci vysoké školy
 • Výpis studovaných předmětů se známkami za celou dobu studia
 • Potvrzení od vysoké školy, že získané zahraniční vysokoškolské vzdělání umožňuje přístup ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na vysoké škole

Dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny. Pro zápis do studia začínající v září 2023 musí být dokumenty doručeny do 31. května 2024.

Poplatek za posouzení zahraničního středoškolského studia je 900 Kč. Poplatek je nevratný.

Správně ověřené dokumenty zašlete na naši korespondenční adresu:

Studijní oddělení FRRMS
Ing. Kateřina Pokorná
Zemědělská 1
613 00 Brno
Česká republika

Podmínky posuzovaní zahraničního vzdělání upravuje Nařízení rektora 12/2022.
Výše poplatku je stanovena Nařízením rektora 13/2020.

Pokud potřebujete s dokumenty poradit, obraťte se na mě:

Ing. Kateřina Pokorná
Studijní koordinátorka
Formy ověření dokumentů

Originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. Předkládané dokumenty musí být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point. 

 • Afgánistán
 • Albánie
 • Alžírsko
 • Belgie
 • Bělorusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Francie
 • Gruzie
 • Jemen
 • Chorvatsko
 • Korea (KLDR = Severní Korea)
 • Kuba
 • Kypr
 • Kyrgyzstán
 • Maďarsko
 • Moldavsko
 • Mongolsko
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Ruská federace
 • Řecko
 • Severní Makedonie (dříve Makedonie/FYROM)
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Sýrie
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Ukrajina
 • Uzbekistán
 • Vietnam

Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb. m. s.), dále jen “Haagská úmluva”. Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).

 • Andorra
 • Antigua a Barbuda
 • Argentina
 • Arménie
 • Austrálie
 • Ázerbájdžán
 • Bahamy
 • Bahrain
 • Barbados
 • Belize
 • Bolívie
 • Botswana
 • Brazílie
 • Brunej Darussalam
 • Burundi
 • Cookovy ostrovy
 • Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace)
 • Dánsko
 • Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008)
 • Dominika
 • Dominikánská republika (od 30. 8. 2009)
 • Ekvádor
 • Estonsko
 • Fidži
 • Filipíny
 • Finsko
 • území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francozské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Chile, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futunaú,
 • Granada (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií)
 • Guatemala
 • Honduras
 • Indie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Izrael
 • Jamajka (s účinností od 3. 7. 2021)
 • Japonsko
 • JAR
 • Kapverdy
 • Kazachstán
 • Kolumbie
 • Korejská republika (Jižní Korea)
 • Kosovo
 • Kostarika
 • Lesotho
 • Libérie
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malawi
 • Malta
 • Maroko
 • Marshallovy ostrovy
 • Mauricius
 • Mexiko
 • Monako
 • Namibie
 • Německo
 • Nikaragua
 • Niue
 • Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba)
 • Norsko
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Portugalsko
 • Salvador
 • Samoa
 • San Marino
 • Seychely
 • Singapur (s účinností od 16. 9. 2021)
 • Surinam
 • Svatá Lucie
 • Svatý Kryštof a Nevis
 • Svatý Vincenc a Grenadiny
 • Eswatini (dříve Svazijsko)
 • Švédsko
 • Tádžikistán
 • Tonga
 • Trininad a Tobago
 • Tunisko
 • Turecko
 • Uruguay
 • USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)
 • Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands), ostrovy Turks a Caicos (Turks and Caicos Islands)
 • Vanuatu
 • Venezuela

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizací) úředně ověřenou kopií dokladů, pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední školy,
 • pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem.

U dokladů o ukončení studia je vyžadováno vyšší ověření, tzv. superlegalizace.

V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušný cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.