Druhé kolo přijímacího řízení do 10. 7. 2020

13. 5. 2020
FRRMS MENDELU vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do akademického roku 2020/2021.

Přihlášky se podávají do 10. 7. 2020 na www.mendelu.cz/prihlaska.

Více informací o studijních programech a podmínkách přijímacího řízení naleznete na: http://frrms.mendelu.cz/31327-prijimaci-rizeni 

Více aktualit

Všechny aktuality