PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

(Jedná o výčet základních informací k příjímacímu řízení. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete Úřední desce fakulty.)


Přijímací řízení se týká:

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE:

 • International Territorial Studies

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE:

 • International Territorial Studies

Přihlášku je třeba podat prostřednitvím univerzitního informačního systému: https://is.mendelu.cz/prihlaska/  do 30. 4. 2020

Poplatek spojený s přijímacím řízením:

 • bakalářské a navazující magisterské studijní programy v českém jazyce: 450 Kč
 • bakalářské a navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce: bez poplatku

Název banky: KB Brno

Číslo účtu: 35-4335800227/0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: generován systémem automaticky.


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Bakalářské studijní programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém se uskutečňuje prostředním Testu předpokladů ke studiu v termínu od 22. do 29. května 2020. 

Národní srovnávací zkoušky nahrazují přijímačky na FRRMS - https://www.scio.cz/

Uznány budou výsledky termínů: 7. prosince 2019, 8. února, 7. března, 4. dubna a 1. května 2020.

Od příjímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří před méně než třemi lety úspěšně absolvovali vyšší odbornou školu v akreditovaném vzdělávacím programu v oboru příbuzném studijnímu programu, do kterého se hlásí.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

 

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou formou a ověřuje znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,0 a podají žádost do 30. 4. 2020.

Více infomací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia

 

Bakalářské studijní programy v anglickém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu v tříletém bakalářském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

 

Navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a ověřuje znalosti v ve studijním programu International Territorial Studies v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,0 a podají žádost do 30. 4. 2020.

Více infomací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení