PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

(Jedná o výčet základních informací k příjímacímu řízení. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete Úřední desce fakulty.)


Přijímací řízení se týká:

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČESKÉM JAZYCE:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Regionální rozvoj

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE:

 • International Territorial Studies

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE:

 • International Territorial Studies

Přihlášku je třeba podat prostřednitvím univerzitního informačního systému: https://is.mendelu.cz/prihlaska/  do 30. 4. 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením:

 • bakalářské a navazující magisterské studijní programy v českém jazyce: 450 Kč
 • bakalářské a navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce: bez poplatku

Název banky: KB Brno

Číslo účtu: 35-4335800227/0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: generován systémem automaticky.


PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Bakalářské studijní programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 se uskutečňuje prostřednictvím SCIO testů nebo absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS.

a) prostřednictvím SCIO testů – percentil vyšší než 40

Více informací o SCIO testech naleznete zde: www.scio.cz

Od přijímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli minimálně percentil 40 a podají elektronickou žádost o osvobození od přijímací zkoušky do 1. 6. 2020. Žádost naleznete zde: http://frrms.mendelu.cz/31861-zadost 

Uznány budou výsledky testů Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testů Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) společnosti SCIO absolvované v termínech od 1. 12. 2019 do 1. 6. 2020. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu. Zároveň se můžete přihlásit k více termínům, započítává se pouze nejlepší výsledek. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

b) absolvováním přijímací zkoušky na FRRMS

Druhou možností pro přijetí je složení přijímací zkoušky konané na FRRMS. Příjímací zkouška se zaměřuje na obecné schopnosti a dovednosti studenta. Vzor testu ke stažení zde - http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=65904;download=242463

Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu, prozatím počítáme s termíny od 22. května 2020.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia 

 

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém do zimního semestru 2020/2021 je konána na fakultě formou testu a ověřuje znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí a ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. 

Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu, prozatím počítáme s termíny od 22. května 2020.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 30. 4. 2020.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia 

 

Bakalářské studijní programy v anglickém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve tříletém bakalářském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu, prozatím počítáme s termíny od 22. května 2020.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia 

 

Navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a ověřuje znalosti ve studijním programu International Territorial Studies v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu, prozatím počítáme s termíny od 22. května 2020.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku mohou být na základě rozhodnutí děkana osvobozeni uchazeči o studium, kteří mají vážený studijní průměr v bakalářském studiu do 2,00 (vyjma posledního semestru) a podají písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS do 30. 4. 2020. 

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia 

 

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení