Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích "SID"

26. 3. 2015
Cílem projektu je přispět k naplnění priorit stanovených ve strategických dokumentech národní, univerzitní a fakultní úrovně.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: OP VK

Trvání projektu: 01. 12. 2011 – 31. 12. 2014


Název projektu: Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies

prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0257

Cílem projektu je inovovat studijní obory zaměřené na rozvojovou problematiku pomocí začlenění tří nových prvků do studia – nového vzdělávacího bloku, odborných studentských stáží přímo v rozvojových zemích a nových didaktických metod. Inovace směřuje k posílení významu praktických znalostí získávaných během studia za účelem zvýšení kompetencí budoucích absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to nejen českém, ale i světovém. Cílová skupina studentů bude v první klíčové aktivitě seznámena s problematikou tvorby a realizace rozvojových projektů, což si následně ověří během vlastní zahraniční stáže v jedné z pěti vybraných rozvojových oblastí. Studenti budou během projektu tvořit vlastní rozvojové projekty, které budou v rámci třetí klíčové aktivity obhajovat před odbornou komisí. Odborné stáže absolvuje celkem 90 studentů, a to v jedné z pěti rozvojových oblastí ve Ghaně, JAR, Chile, Peru a Thajsku.

Podrobnosti a aktuality o aktivitách v rámci projektu jsou uvedeny na stránkách projektu: http://www.sid.frrms.mendelu.cz/cz

Více aktualit

Všechny aktuality