Zveme na březnové přednášky Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana, ředitele Diecézní Charity Brno

11. 3. 2015
Přednášky jsou určeny především studentům MTS – jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského stupně, ale i všem dalším zájemcům.

úterý, 24.03.2015,  9 – 11, aula, téma: Vybrané aspekty řízení neziskových organizací

úterý, 31.03. 2015,  9 – 11, aula, téma:  Humanitární a rozvojové činnosti Charity a jejich financování


Ing. Mgr. Oldřich Haičman /nar. 3.8.1963/

pracuje jako manažer v neziskovém sektoru již 22 let. Z původní profese projektanta ropných rafinérií v roce 1992 přijal výzvu vybudovat Charitu brněnské diecéze poskytující sociální služby a zdravotní péči. Na počátku charitního díla vedl 4 zaměstnance, dnes reprezentuje organizaci, která zaměstnává 1200 pracovníků, spolupracuje s 12 000 dobrovolníky a ročně pomáhá více než 50 tisícům potřebných prostřednictvím 130-ti služeb s ročním rozpočtem 450 mil. Kč. Sedm let  vedl také celostátní  organizaci Charita ČR, která zastřešuje Charitní dílo v ČR a pomáhá ve 22 zemích celého světa na 4 kontinentech.

Své znalosti získal díky magisterskému studiu sociální politiky a sociální práce na Univerzitě v Hradci Králové (specializace komunikace v psychologii řízení, lidský faktor v procesu řízení), dále dlouhodobému kurzu „Manažeři pro 3 tisíciletí“ /Agnes o.s./ a workshopům koučinku, leadearshipu, týmové spolupráce, facilitace, mediace /ICN, Motiv P, Oddělení vzdělávání DCHB/. Díky absolvování lektorského kurzu se také může dělit s ostatními o zkušenosti s managementem v sociálních službách a v sociální praxi.

Je ženatý a má 6 dětí.

Jeho  životním krédem a posláním je pomoci zplnomocňovat lidi ohrožené sociálním vyloučením tak, aby byli schopni se zapojit se do běžného způsobu života ve společnosti.

Více aktualit

Všechny aktuality