Zřízení informačního centra FRRMS

26. 3. 2015
Cílem projektu je vytvořit informační centrum (dále IC), které bude získávat zahraniční studenty a rovněž bude sloužit pro předávání informací jak zahraničním tak českým studentům a uchazečům o studium.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Podstatnou část pracovní náplně pracovníka IC budou tvořit aktivity zaměřené na nábor zahraničních studentů a péče o tyto studenty v průběhu jejich studia, což patří k prioritám v oblasti vzdělávací činnosti na Mendelově univerzitě i MŠMT. Tato oblast není dosud na FRRMS dostatečně zabezpečena.

Pracovník zřizovaného centra bude dále ve spolupráci s vybranými a proškolenými studenty FRRMS zodpovídat nejčastěji kladené otázky (v rovině osobní, TF, e-mailové komunikace) směrem ke studijnímu oddělení, k organizačním záležitostem studia, např. v době přijímacího řízení, SZZ, promocí, zápisů, ale také směrem k výuce a zahraničním aktivitám (Erasmus, zahraniční stáže), bude působit jako průvodce v UIS apod. Dále bude sledovat harmonogram akademického roku a následně poskytovat informace studentům.

Vybraní studenti fakulty projdou úvodním školením, které se bude v průběhu roku (po zkušenostech a vyhodnocení jednotlivých etap) opakovat. Ve spolupráci se studijním oddělením a systémovým integrátorem fakulty budou přesně vymezeny činnosti studentů v IC v návaznosti na přidělená práva v UIS, studenti budou pomáhat např. se sestavením rozvrhů (ve vytvořené demoverzi) apod.

Vytvoření IC povede ke snížení vysoké zátěže pracovnic studijního oddělení v oblasti podávání informací a k aktivnímu zapojení i zahraničních studentů do procesu dění a života na fakultě.

Spolupráce s IC bude přínosem i pro studenty zapojené do činnosti IC, neboť se naučí týmové práci, a zvýší se tak jejich šance na uplatnění na trhu práce (praxe) po absolvování studia.

Zřízení IC představuje i účelné využití prostor FRRMS – účelnost využití zvyšuje i strategická poloha plánovaného centra

Více aktualit

Všechny aktuality