Zprávy z expedice Ghana 2021

17. 9. 2021
Konečně jsme se opět dočkali zahraniční výzkumné expedice. Tentokrát do Ghany! 

Expedice GHANA 2021

 
První dny výzkumné expedice Ghana 2021 jsou plné zážitků.
 
Naše první kroky vedly na University of Ghana, kde jsme se setkali s vyučujícími a děkanem Business School. Pro studenty FRRMS se tato instituce stane na měsíc alternativní alma mater.
 
Druhý den jsme se vydali na západ od hlavního města a čekal na nás Národní park Kokum s jeho „procházkou ve větvích“ a na vyvážení také exkurze v pevnosti Cape Coast Castle, neblaze proslulá jako shromaždiště miliónů otroků před odvozem do zámoří.
 
Třetí den jsme zůstali v hlavním městě, a zatímco studenti pracovali v knihovně na campusu, vydal se děkan Jiří Schneider, Phd., Samuel Darkwah, PhD. a Lenka Zouhar Ludvíková, PhD. na ambasádu ČR, kde je přijal pan velvyslanec Ján Füry. Plánuje pozvat naše studenty do své rezidence a podpořit naše aktivity v Ghaně.
 
Dr.Darkwah se studenty stráví v zemi měsíc s cílem sbírat data na diplomové práce, děkan a proděkanka pro zahraniční záležitosti ještě necelý týden. Už teď se následující dny plní dalšími schůzkami a cestami, takže začátek expedice je opravdu nabitý.
 
 
 

Více aktualit

Všechny aktuality