Začátek semestru a Covid-19

8. 9. 2020
Informace k začátku semestru a souvislostech s Covid-19

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

zanedlouho začne nový semestr, který bude ovlivněn preventivními opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19. Samozřejmě, tato opatření se budou týkat i nás, od nařízení vlády, až po nařízení rektorky či děkana.

Tato opatření jsou aktuálně vyjádřena prostřednictvím Nařízení rektorky č. 10/2020 a z něj vyplývajícího semaforu MENDELU, jehož aktuální barva bude indikovat naše povinnosti v rámci hygienických opatření, pohybu po fakultě a pravidla ve výuce.

V tuto chvíli máme zelenou barvu, což pro nás znamená zejména tyto povinnost:

–          Ve všech budovách a uzavřených prostorách areálu univerzity nosit roušku či jinou ochranu nosu a úst. Výjimku tvoří zaměstnanci pobývající ve vlastní kanceláři a dále všechny osoby ve stravovacích prostorách při konzumaci jídla a nápojů.

–          Desinfikovat si ruce při vstupu do areálu univerzity

–          Při vykazování symptomů Covid-19 nevstupovat do areálu

–          Kontaktní výuka bude realizována jen do počtu 100 osob v jedné místnosti. Nad tento počet bude výuka realizována online.

Ostatní a detailnější pokyny naleznete v Nařízení rektorky č 10/2020.

Pro snadnější orientaci bude vždy aktuální barva semaforu vyvěšena i u vstupu na fakultu.

Pevně věřím, že se nám vzájemným respektem a racionálním a zodpovědným chováním podaří udržet situaci pod kontrolou, aby semestr mohl proběhnout v co nejvíce standardním chodu.

Přeji všem úspěšný start do nového semestru a studijní úspěchy bez ohledu na komplikace, které nám Covid-19 způsobuje.

 

Ing. Jiří Schneider, PhD.
děkan fakulty

Více aktualit

Všechny aktuality