Zábory půdy a marginalizace rodinného zemědělství

25. 3. 2015
Cílem projektu je zkoumat propojení investic a zemědělství v Ghaně, dohody o pronájmu půdy a přijatá opatření vládami v oblasti kontroly nad přírodními zdroji a znik a uplatňování sociálních a ekologických standardů směřujících k zabezpečení místní potravinové bezpečnosti.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Cílem je sledovat implementaci evropské a globální politiky, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit bezpečnost potravin v Africe Dochází ke skutečnosti, kdy evropská hospodářská politika a hospodářská politika bohatých států Blízkého východu implementaci zemědělských politik ohrožuji potravinovou stabilitu rozvojových zemí a zvyšují chudobu v zemědělských oblastech.

Současně bude zkoumán vliv tří hlavních výstupů rodinných farem na potravinovou soběstačnost v Ghaně:

  • produkce potravin pro lidskou spotřebu a výměnu zboží,
  • získávání prostředků na živobytí, a to prostřednictvím prodeje potravin a jiných zemědělských produktů, posílení lokální hodnoty prostřednictvím stimulace venkovské ekonomiky,
  • sociální a ekologická udržitelnost s lepším využíváním půdy, vody a zemědělské biologické rozmanitosti a silné místní instituce.

V projektu budou rovněž analyzovány kompozitní indikátory relevantní k oblasti potravinové bezpečnosti, bude provedeno vyhodnocení kompozitního indikátoru a budou prezentovány výsledky zkoumání prostřednictvím grafických a mapových výstupů při využití definovaného časového úseku.

Více aktualit

Všechny aktuality