Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině

25. 3. 2015
Cílem projektu je identifikovat názory obyvatel vybraných měst a obcí v České republice na realizované revitalizace vodních toků, které mimo jiné vedou i k rozvoji rekreace a regionů celkově.

Hlavní řešitel projektu: Bc. Ing. Ivana Lampartová

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


K dosažení cíle projektu budou shromážděna primární data, která budou zaměřena na názory a vize prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného v terénu Metodický postup bude kompatibilní s metodikou vyvinotou navrhovatelem projektu.

Průzkumy budou navazovat na obdobná šetření v Ostravě, Olomouci a dále budou rozšiřovat databázi výsledků o další regiony v ČR.

Více aktualit

Všechny aktuality