Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje

25. 3. 2015
Cílem projektu je zjistit úroveň znalostí a zkušeností projektových manažerů působících v oblasti řešení problémů regionálního rozvoje na úrovni NUTS III v ČR. 

Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Pavel Máchal, CsC.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Cílem projektu je provést výzkum úrovně znalostí a dovedností projektového manažera při řešení problémů v oblasti regionálního rozvoje. Úroveň znalostí a zkušeností projektových manažerů v oblasti regionálního rozvoje, vykazují vysokou míru diferenciace, což má vliv na úroveň zpracování a řízení projektů. Pro efektivní řešení problémů regionálního rozvoje je klíčové, aby byly projekty v této oblasti zpracovány, řešeny a řízeny na odborné a profesionální úrovni. Výsledky výzkumu umožní identifikovat silné a slabé stránky úrovně znalostí a zkušeností projektových manažerů v oblasti regionálního rozvoje a tím zabezpečit cílené vzdělávání projektových manažerů v klíčových oblastech projektového řízení.

Více aktualit

Všechny aktuality