Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje

12. 5. 2016
Úroveň znalostí a zkušeností projektových manažerů v oblasti regionálního rozvoje vykazují vysokou míru diferenciace, což má vliv na úroveň zpracování a řízení projektů.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je provést výzkum úrovně znalostí a dovsdností projektového manažera při řešení problémů v oblasti regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje.

Více aktualit

Všechny aktuality