Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui

25. 3. 2015
Cílem projektu je ověřit, jaká je úspěšnost interní léčby drogově závislých v terapeutických komunitách v různých zemích světa s ohledem na retenci, tj. schopnost pacientů udržet se v léčbě po dobu předepsanou odborným personálem.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Projekt je zaměřen na výzkum retence interních pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaraqui. Retence je klíčovým indikátorem efektivity rehabilitačního programu pro drogově závislé, neboť na jeho základě lze studovat proměny v motivaci pacientů a jejich schopnost dodržovat pravidla stanovená terapeutickým personálem. 

Více aktualit

Všechny aktuality