Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR

25. 3. 2015
Předmětem výzkumného úkolu je pozornost zaměřena na  fenomén  synergického  efektu  akvizicí v podmínkách České republiky, se zaměřením na konsolidující subjekty.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Předmětem navrhovaného výzkumného úkolu je posouzení významu, který mají koncerny v české ekonomice, s akcentem na koncerny regionu Jihomoravského kraje. Význam koncernů bude posuzován a odvozován od zjištěného synergického efektu, dosaženého v těchto podnikatelských seskupeních.  Ke stanovení tohoto cíle nás vedla makroekonomická důležitost těchto subjektů, a také nejednoznačnost závěrů výzkumných úkolů při posuzování výsledků uskutečněných akvizic.

Předkládaný návrh výzkumného úkolu lze považovat z hlediska zkoumání naplnění synergického efektu akvizic v České republice za ojedinělý. Vyzdvihujeme pak posuzování tohoto jevu z hlediska regionálního členění. 

Více aktualit

Všechny aktuality