Vyučování Eco Fair Trade - inovativní přístup k začlenění tematiky práva na jídlo do univerzitních přednášek v Evropě

10. 4. 2015
Cílem projektu je vyvinout vzdělávací moduly zahrnující lidská práva na potravu do univerzitních vzdělávacích osnov vysokých škol.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Financování: EuropeAid

Trvání projektu: 1. 3. 2013 – 29. 2. 2016


Projekt si klade za cíl vyvinout vzdělávací moduly zahrnující lidská práva na potravu do univerzitních vzdělávacích osnov vysokých škol, přičemž budou vyzkoušeny v Německu, České republice, Chorvatsku, Belgii a Holandsku a šířeny dále do zemí EU.

Projekt Eco Fair Trade svým zaměřením míří k naplňování prvního rozvojového cíle tisíciletí a to snížení počtu chudých a hladovějících ve světě. Vedle socioekonomické dimenze tohoto problému, je v projektu stěžejně akcentována i dimenze politická, kdy projevy formování globálního agrobyznysu a jejich efekty na rozvoj konkrétních regionů jsou konfrontovány s alternativními perspektivami vycházejícími z konceptů lidských práv na potraviny a potravinové suverenity.

Vzájemná výměna znalostí a zkušeností probíhá nejen mezi zúčastněnými univerzitami a neziskovými organizacemi v projektu, ale za důležité je považováno i zakomponovat názory a pohledy občanské společnosti, zemědělských výrobců, farmářských asociací, univerzit a výzkumných pracovišť.

Více aktualit

Všechny aktuality